Igor Janulík
vedení

+420 513 030 151 (asistentka)
+420 735 795 552 (asistentka)
janulik@japotransport.cz