Co vám nabízíme

Našim zákazníkům poskytujeme individuální logistické řešení na míru. Na základě daných podmínek nastavíme a budeme řídit logistické procesy tak, aby se logistika stala Vaší konkurenční výhodou. Provedeme audit Vašich vnitřních procesů. Nalezneme úzká místa, skryté rezervy, prostor pro úsporu finančních prostředků a zvýšení efektivnosti. Na základě informací získaných prostřednictvím analýzy současného stavu Vám připravíme řešení v oblastech nákupu, zásobování, výrobní logistiky, skladování a distribuce. Tyto procesy spojíme v jeden integrovaný řetězec.

ZÍSKAT NACENĚNÍ