Přepravce se zavazuje zajistit přepravu v souladu s Úmluvou CMR, ADR a AETR a zboží naložit a vyložit včas a v pořádku.

V případě, že zboží není nachystáno na určeném místě a v určenou dobu, musí tuto skutečnost objednatel co nejrychleji odstranit a zboží připravit. Vznikne-li tímto přepravci prodlení, nebo dostane-li se tímto do časového skluzu, který zapříčiní včasné nedojetí na další nakládku pro jiného zákazníka, je objednavatel povinen vzniklou škodu uhradit.

V případě zrušení objednávky v den nakládky je objednavatel povinen přepravci uhradit náklady a ušlý zisk s tím spojené.

Faktura za dopravu je splatná do 14 dnů od data vystavení, není-li sjednáno jinak.

Kamióny na parkovišti